ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

လည္ပတ္ရာ ကစားနည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းညႊန္ အနီးတဝိုက္မွ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္ ေဒသထြက္ကုန္

အနီးတဝိုက္မွ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-လည္ပတ္စရာ နည္းဗ်ဴဟာ-အနီးတဝိုက္မွ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္

ေတာင္ပို႔မႈိ

ေတာင္ပို႔မႈိသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပုရြက္ျဖဴႏွင့္ အတူ ေပါက္ဖြားေသာ မိႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပုရြက္ျဖဴသည္ ပုရြက္ဆိတ္အသိုက္ကို တည္ေဆာက္သည့္ တခ်ိန္တည္းမွာ ေတာင္ပို႔မႈိ၏ အမွ်င္ ေဘာဒီကို ပ်ိဳးေထာင္သျဖင့္ အတူေနထိုင္ေသာ ေဂဟစနစ္ ျဖစ္လာသည္။ ဤသို႔ေသာ မိႈသည္ နဂိုက ကၽြႏု္

အသေးစိတ်→
ထိန္ခ်ံဳးေပးဟိုင္ ငါးကင္

ထိန္ခ်ံဳးေပးဟိုင္ ငါးကင္ စစ္စစ္ကို ေပးဟိုင္တြင္ ေမြးထားေသာ ငါးျဖင့္ ကင္သည္။ သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ ငါး၏ ဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ ရွမ္းနံနံပင္၊ စပါးလင္၊ ခ်င္း၊ ၾကာညိဳ႕ စသည့္ အစာပလာမ်ား သြတ္ထည့္ၿပီး မီးေပၚတင္ၿပီး ကင္သည္။ ငါးဝမ္းဗိုက္ထဲမွ အစာပလာမ်ားသည္ ငါးညႇီနံ႔ ေပ်ာက္ေစၿပ

အသေးစိတ်→
“တာ့က်ိဳ႕က်(ဘုရင္ကို ကယ္တင္ျခင္း)”

“တာ့က်ိဳ႕က်(ဘုရင္ကို ကယ္တင္ျခင္း)”သည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ံဳးစီရင္စု၏ နာမည္ႀကီး အစားအစာ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းစားဆန္ျဖင့္ လုပ္ထားေသာ ေခါပုတ္ကို အခ်ပ္လိုက္ျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ၿပီး အသား၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ ၾကက္ဥ၊ မိႈအမည္း၊ ငရုတ္ခ်ဥ္ စသည္တို႔ျဖင့္ အစိုေၾကာ္ထားတယ္။ အရသာမွာ

အသေးစိတ်→