ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

လည္ပတ္ရာ ကစားနည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းညႊန္ အနီးတဝိုက္မွ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္ ေဒသထြက္ကုန္

ေဒသထြက္ကုန္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-လည္ပတ္စရာ နည္းဗ်ဴဟာ-ေဒသထြက္ကုန္

ထိန္ခ်ံဳး သားေရ အရိပ္ဇာတ္

ထိန္ခ်ံဳး သားေရ အရိပ္ဇာတ္သည္ ယူနန္ထိန္ခ်ံဳး အရပ္ဘက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး သမိုင္းေၾကာင္း ၾကာရွည္ေသာ ဟန္႔လူမ်ိဳး၏ အႏုပညာ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ံဳး စီရင္စု တဝိုက္တြင္ အဓိက ထြန္းကားသည္။ ေဒသတြင္ “မီးရိပ္”၊ “သားေရ အရုပ္ဇာတ္”ဟုေခၚသည္။ “ေတာ ရုပ္ရွင

အသေးစိတ်→
ႀကိမ္ထည္ပစၥည္း

ထိန္ခ်ံဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထိဆက္ေနေသာ နယ္ေျမတဝိုက္မွ သစ္ေတာထဲတြင္ အရည္အေသြး ခိုင္ခံ့၊ ကိုယ္ထည္ ရွည္လ်ားေသာ ႀကိမ္ပင္မ်ား-- ႀကိမ္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိသည္။ ၎ အခြံ၏ အေရာင္ ေတာက္ပၿပီး၊ လက္ခံစားမႈ ေခ်ာေမြ႔သည္။ ကန္အားေကာင္းသည္။ ႏွီးႏွင့္ တူၿပီး ႏွီးမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာ

အသေးစိတ်→