ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္ နံပါတ္ ၁ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၂ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၃ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၄ ဆိပ္ခံတံတား

တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္

ထောက်ခံချက်အညွှန်

Project မှမိတ်ဆက်စကား

အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်နေကိစ္စရပ်များ

         ထိန္ခ်ံဳးတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ၂၅စု ေနထိုင္သည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးမွာ လီစူး တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ံဳးေျမာက္ဘက္ ဟုတ္ေခ်ာင္ နယ္စပ္ေဒသ မင္ကြမ္း၊ ကူးယံု၊ တန္းထန္း တဝိုက္တြင္ အဓိက ေနထိုင္သည္။ အမ်ားဆံုးမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏုၾကမ္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည္။ ထိုေနရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လီစူးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၂လပိုင္း ၇ ရက္၊ ၈ ရက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမ်ိဳးသည္ ပြဲေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ “ဓားေတာင္ တက္၊ မီးပင္လယ္ ဆင္း”ေသာ အစီအစဥ္ကို က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ယူနန္ ထူးဆန္းမႈ ၁၈ မ်ိဳးထဲမွ ထူးဆန္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ေျခလက္ ပလာျဖင့္ ဓားတိုင္တက္” ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမ်ိဳးကို ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

      

       ပြဲေတာ္ ေရာက္တိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိမ့္ေျမသည္ တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္တြင္ ထိန္ခ်ံဳးေဒသ၏ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အဆိုအက တင္ဆက္မႈမ်ား၊ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲ ျပဳလုပ္သည္။ ေဒသ အသီးသီးမွ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေစသည္။ ေဒသမွ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္တိုင္ ခံစား ေစသည္။


       ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ ဤေနရာ၌ ထိန္ခ်ံဳးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္မႈ ပစၥည္း၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ဝတ္စံု၊ ေဒသထြက္ အသီးအႏွံ၊ ေကာင္းလီကုန္႔ေတာင္၏ လက္ဖက္၊ ယူနန္ မိႈမ်ား၊ တရုတ္ ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္းမ်ား စသည့္တို႔ကို ျပသ ေရာင္းခ်သည္။ တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္တြင္ ေဒသမွ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လူရုပ္မ်ား လုပ္ထားၿပီး ခရီးသြားမ်ား အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ရိုက္ရန္ ထားေပးထားသည္။